Bezwaarformulier

Als u van mening bent dat u nadelig zult worden beïnvloed door de overdracht en uw bezwaar kenbaar wilt maken, vul dan dit formulier in en verstuur het

Serverfout

Dank u.  Wij hebben uw bezwaar ontvangen en zullen u een schriftelijk antwoord sturen.

Schakel JavaScript in

Functie (optioneel)

Bent u voornemens de rechtszitting bij te wonen?