Formulär för invändning

Fyll i detta formulär och skicka det om du anser att du skulle påverkas negativt av överföringen och du vill invända mot den

Serverfel

Tack! Vi har tagit emot din invändning, och vi kommer att skicka ett skriftligt svar.

Aktivera JavaScript

Har du för avsikt att delta vid förhandlingen i domstolen?