Lagalegt

Lestu þessar upplýsingar vandlega. Með því að fara inn á þessa síðu samþykkir þú að þú ert bundin(n) af eftirfarandi notkunarskilmálum. Ef þú samþykkir ekki þessa notkunarskilmála og ætlar þér ekki að vera bundin(n) af þeim getur þú ekki notað vefsíðuna og ættir að fara af henni undir eins.

Lagalegt

Höfundarréttur á heild og hlutum þessarar vefsíðu tilheyrir Aviva plc, nema annað sé tekið fram, og má ekki nota, selja, veita heimild til notkunar á, afrita, eða endurgera í heild eða hluta á neinn hátt eða í nokkurri mynd eða í eða á nokkrum miðli af nokkurri manneskju án fyrra skriflegs leyfis frá Aviva plc.

Aviva og Aviva myndmerkið eru skráð vörumerki fyrirtækja innan Aviva plc fyrirtækjasamstæðunnar. Aviva gæti einnig krafist réttinda á öðrum vörumerkjum, þjónustumerkjum, myndmerkjum og táknum sem eru á þessari vefsíðu.

Almennur fyrirvari

Upplýsingarnar, þ.m.t. hverskonar fjármálaupplýsingar, sem er að finna á þessari vefsíðu eða í nokkru skjali á þessari vefsíðu er aðeins gefið til upplýsingar, og er ekki opinbert tilboð í samræmi við neina viðkomandi löggjöf eða sölutilboð (eða bón um kauptilboð) á nokkurri þjónustu, hlutabréfi eða fjármálagerningi frá Aviva plc og/eða nokkrum af dótturfélögum þess í nokkru landi, né telst það fjárfestingar-, skatta-, lögfræðilegar né nokkur önnur form ráða eða ráðlegginga þegar kemur að slíkri þjónustu, hlutabréfum eða fjármálagerningum.

Upplýsingar á þessari vefsíðu sem tengjast hlutabréfaverði, eða innkomu af hlutabréfum eða öðrum skuldabréfum eða fjárfestingum geta breyst og farið niður alveg eins og upp, og fyrri frammistaða segir ekki til um framtíðar frammistöðu. Mögulegir fjárfestar ættu að sækjast eftir óháðri fjárhagsráðgjöf áður en ákvörðun um fjárfestingu er tekin.

Þó að upplýsingarnar sem er að finna á þessari vefsíðu hafi verið teknar saman í góðri trú, er engin ábyrgð tekin á því að þær séu fullkomnar, áreiðanlegar eða nákvæmar. Fjárhagsskýrslur sem er að finna á vefsíðunni eru aðeins dagréttur þann dag sem er í tiltekinni skýrslu.

Aviva skuldbindur sig hvorki, né tekur nokkra ábyrgð á að uppfæra eða leiðrétta eða tilkynna um nokkra villu eða yfirsjón í nokkurri skýrslu eða öðrum upplýsingum sem eru á vefsíðunni. Aviva áskilur sér rétt til að bæta við, breyta eða eyða upplýsingum á þessari vefsíðu, hvenær sem er án tilkynningar. Þessir notkunarskilmálar gætu breyst endrum og eins og þær breytingar verða birtar á þessari vefsíðu og verða taldar samþykktar með áframhaldandi notkun á vefsíðunni.

Allar upplýsingar og efni á vefsíðunni falla undir viðkomandi lög og reglugerðir og eru settar fram „eins og þær eru“, án nokkurrar ábyrgðar, eindregnar eða undirskildar, þar með talið en ekki takmarkað við undirskildar ábyrgðir á hæfi fyrir tiltekin tilgang eða ekki brot.

Aviva ber ekki skaðabótaábyrgð (hvort sem er vegna gáleysis eða annars) til neinnar persónu fyrir neinskonar villu, úrfellingu eða ófullkomleika upplýsinganna, eða traust á upplýsingarnar, á vefsíðunni, né skal Aviva vera skylt að tilkynna nokkrum um hverskonar villu í upplýsingunum.

Í engum tilvikum skal Aviva, né nokkur af forstjórum þess, yfirmönnum eða öðrum fulltrúum, bera skaðabótaskyldu (hvort sem það er vegna samnings, skaðabótaskylds brots, laga eða annars) hvernig sem er fyrir nokkrum tjónabótum, tapi, kostnaði, kröfum, skaðabótum eða útgjöldum sem kemur til af eða í tengslum við notkun á vefsíðunni eða vangetu við að nota vefsíðuna eða upplýsingarnar á henni, jafnvel þó að Aviva hafi fengið vitneskju um möguleikann á slíkum skaðabótum.

Þessi takmörkun á skaðabótaskyldu skal eiga við um allar skaðabætur, tap, kostnað, kröfur, tjónabætur og fjárútlát af nokkru tagi, hvort sem er beinar eða óbeinar og afleiddar, þar með taldar (en án takmarkana) lögfræðikostnað eða fjárútlát, tap á hagnaði, tap á væntum sparnaði, tapi á gögnum, tapi á hagnaði, tapi á viðskiptum, tapi á notkun á fjármunum, tapi á tækifæri, tapi á eða skemmdum á eignum og hverskonar kröfum þriðja aðila. Þar sem sumar lögsögur banna útilokun eða takmörkun á skaðabótaskyldu fyrir afleiddar eða tilfallandi tjónabætur, getur verið að takmörkunin hér að ofan eigi ekki við um þig.

Athugið að ekki er tryggt að tölvupóstar sem sent er til Aviva verði mótteknir af Aviva, eða að efni tölvupóstsins verði leynilegt á meðan á netsendingunni stendur.

Aðrar mikilvægar upplýsingar

Ef að einhver hluti notkunarskilmálana teljast af einhverri ástæðu ekki aðfararhæfir hefur það ekki áhrif á lögmæti hinna skilmálanna. Hverskonar undanþága Aviva á broti á þessum notkunarskilmálum teljast ekki vera undanþága fyrir nokkuð eftirfarandi brot á neinu ákvæði.

Þessir notkunarskilmálar og notkun þín á vefsíðunni skal falla undir og vera túlkaði í samræmi við ensk lög. Með því að nota þessa vefsíðu samþykkir þú að hverskonar ágreiningur vegna notkunarskilmála þessara eða sem kemur til vegna notkunar þessara vefsíðu falla eingöngu undir lögsögu enskra dómstóla sem þú sendir til.  Þú berð ábyrgð á hlítni við hverskonar viðkomandi lög landsins sem þú ferð inn á vefsíðuna frá.

Aviva plc
Skráð í Englandi
Skráningarnúmer: 2468686
Skráð skrifstofa: St Helen’s, 1 Undershaft, London EC3P 3DQ