Veranderingen in ons bedrijf

Levensverzekerings- of pensioenpolis

Overdracht van activiteiten

Op 29 maart 2019 hebben wij de volgende soorten polissen overgedragen van Aviva Life & Pensions UK Limited naar Aviva Life & Pensions Ireland dac: 

 • alle polissen uitgegeven en/of activiteiten uitgevoerd door Aviva Life & Pensions UK Limited vanuit zijn filialen in de Ierse Republiek, Frankrijk en België; en
 • bepaalde andere polissen uitgegeven en/of activiteiten uitgevoerd op basis van het vrij verrichten van diensten in België, Frankrijk, Duitsland, IJsland, de Ierse Republiek en Zweden.

De naam van Aviva Life & Pensions Ireland dac was voorheen Friends First Life Assurance Company dac.

Wat betekent de overdracht voor u?

Aviva Life & Pensions Ireland dac is nu de aanbieder van uw polis.

De overdracht zal geen invloed hebben op:

 • de manier waarop wij het onderliggende vermogen van uw polis beleggen;
 • enige betalingen die u doet of ontvangt volgens de voorwaarden van uw polis;
 • de manier waarop u met ons communiceert; of
 • het serviceniveau waar u recht op hebt.

U vindt meer informatie over de reden voor de overdracht van de activiteiten in het deel 'Vragen en antwoorden'.

 

Een proces dat werd ontwikkeld om uw belangen te beschermen

Om zeker te zijn dat de polishouders beschermd zijn en geen oneerlijk nadeel ondervinden, hebben wij een vaste procedure gevolgd. Deze omvatte het volgende:

 • de betrokken polishouders werden op de hoogte gebracht van de overdrachten;
 • de betrokken polishouders werden erop attent gemaakt dat zij bezwaar konden aantekenen tegen de overdracht en hun bezwaar rechtstreeks bij de rechtbank konden indienen als zij van mening waren dat zij nadelig zouden worden beïnvloed door de overdracht;
 • een uitvoerige controle door een Onafhankelijke Expert;
 • overleg met de toezichthouders van onze sector in het VK en met de toezichthouder op de financiële diensten in Ierland; en
 • goedkeuring door de rechtbank in Londen. 

Ons voorstel werd op 20 februari 2019 goedgekeurd door de rechtbank. 

U vindt exemplaren van de verslagen van de Onafhankelijke Expert, de regelingsdocumenten en andere gerechtelijke documenten in onze Documentenbibliotheek.