Veranderingen in ons bedrijf

Levensverzekerings- of pensioenpolis

Veranderingen in ons bedrijf

Wij stellen de overdracht voor van een aantal polissen van Aviva Life & Pensions UK Limited naar Friends First Life Assurance Company Designated Activity Company (dac), dat deel uitmaakt van de Aviva Group en gevestigd is in de Ierse Republiek.

Het overdrachtsproces voor de Britse verzekeringssector wordt geregeld door Deel VII van de Financial Services and Markets Act 2000, die stelt dat de overdracht dient te worden goedgekeurd door een rechtbank. Als de Rechtbank in Londen onze voorstellen goedkeurt, zullen de polissen worden overgedragen aan Friends First Life Assurance Company dac en wij verwachten dat dit zal gebeuren op 29 maart 2019.

Wij zullen ook op of omstreeks 29 maart 2019 de naam van Friends First Life Assurance Company dac wijzigen in Aviva Life and Pensions Ireland dac en de statutaire zetel verplaatsen naar One Park Place, Hatch Street, Dublin 2, Ierland.

Wij verzoeken u de informatie die wij u toesturen en die beschikbaar is op deze website zorgvuldig te lezen, zodat u goed begrijpt waar het om gaat en wat deze veranderingen inhouden voor u en uw polis.

Als u na het lezen van deze informatie verdere vragen hebt of van mening bent dat onze voorstellen nadelige gevolgen zullen hebben voor u en u daarom bezwaar wenst aan te tekenen, kunt u contact met ons opnemen of kunt u ons bellen op + 32 650 70 30. Oproepen worden aangerekend tegen de normale telefoontarieven voor oproepen binnen het België en tegen de internationale telefoontarieven voor oproepen vanuit andere landen.  Deze kosten variëren naargelang de netwerkaanbieder.  Voor onze gezamenlijke bescherming kunnen telefonische oproepen worden opgenomen en/of meebeluisterd.

Wij kunnen op dit nummer alleen vragen over de voorgestelde overdracht beantwoorden.  Voor andere vragen over uw polis dient u uw gebruikelijke nummer te bellen.

Wat wij overdragen

Wij stellen voor de volgende types van polissen over te dragen:

 • alle polissen uitgegeven door Aviva Life & Pensions UK Limited vanuit zijn filialen in de Ierse Republiek, Frankrijk en België; en
 • bepaalde andere door Aviva Life & Pensions UK Limited uitgegeven polissen die werden uitgeschreven aan polishouders buiten het Verenigd Koninkrijk.

De manier waarop uw polis werkt, zal niet veranderen

Als de rechtbank onze voorstellen goedkeurt, zal Friends First Life Assurance Company dac (waarvan de naam wordt gewijzigd in Aviva Life & Pensions Ireland dac) de aanbieder van uw polis zijn vanaf 29 maart 2019.

Afgezien van de wijziging van aanbieder van uw polis komen er geen veranderingen in de manier waarop uw polis werkt als gevolg van de overdracht.

De overdracht zal specifiek geen gevolgen hebben voor:

 • de manier waarop wij het onderliggende vermogen van uw polis beleggen;
 • betalingen die u doet of ontvangt volgens de voorwaarden van uw polis;
 • de manier waarop u met ons communiceert; of
 • het gebruikelijke serviceniveau waar u recht op hebt.

De overdracht zal echter tot gevolg hebben dat uw polis niet langer in aanmerking komt voor bescherming onder het Financial Services Compensation Scheme. Mogelijk verandert ook de manier waarop u klacht kunt indienen bij de Ombudsman. Hier vindt u nadere informatie.

Een proces dat werd ontwikkeld om uw belangen te beschermen

Om zeker te zijn dat u beschermd bent, volgen wij een vastgelegd proces voordat de overdracht kan plaatsvinden. Dat proces omvat het volgende:

 • u (als polishouder) op de hoogte brengen van de overdracht;
 • u erop attent maken dat u bezwaar kunt aantekenen tegen de overdracht en een verklaring kunt afleggen op de rechtszitting als u van mening bent dat u nadelig zult worden beïnvloed door de overdracht;
 • een uitvoerige controle door een Onafhankelijke Expert;
 • overleg met de toezichthouders van onze sector in het VK; en
 • goedkeuring door de rechtbank in Londen.

Meer informatie over het overdrachtsproces en de mogelijke gevolgen van onze voorstellen voor u.

Lees het rapport van de Onafhankelijke Expert, de regelingsdocumenten en andere gerechtelijke documenten.

Wat is de tijdslijn van de overdracht?

De zitting voor de definitieve rechtbankgoedkeuring zal naar verwachting plaatsvinden op 13 februari 2019, in The Business and Property Court te Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1NL. Wij zullen deze website bijwerken als de datum wordt gewijzigd.

Als de voorstellen worden goedgekeurd, zal de overdracht naar verwachting plaatsvinden op 29 maart 2019.

U hebt het recht om de rechtszitting bij te wonen en uw bezwaar of verklaring persoonlijk of via een raadsman te uiten. U kunt uw bezwaren ook online indienen of uw bezwaren per post verzenden.  Ontdek hoe u bezwaar kunt aantekenen.

In het deel Vragen en antwoorden vindt u nadere informatie. Als u nog andere vragen hebt, kunt u ons uw vraag sturen, of kunt u ons bellen op + 32 650 70 30. Wij zijn telefonisch bereikbaar maandag tot vrijdag 9.00 – 17.00 uur De oproepen worden aangerekend tegen de normale telefoontarieven voor oproepen binnen het België en tegen de internationale telefoontarieven voor oproepen vanuit andere landen. Deze kosten variëren naargelang de netwerkaanbieder. Voor onze gezamenlijke bescherming kunnen telefonische oproepen worden opgenomen en/of meebeluisterd. Wij kunnen op dit nummer alleen vragen over de voorgestelde overdracht beantwoorden. Voor andere vragen over uw polis dient u uw gebruikelijke nummer te bellen.

Als u ons uw e-mailadres bezorgt, zullen wij u laten weten wanneer de informatie op deze website wordt bijgewerkt

Serverfout

Dank u. Uw verzoek is verzonden

Schakel JavaScript in