Veranderingen in ons bedrijf

Verzekering

Overdracht van activiteiten

Op 1 februari 2019 hebben wij de volgende soorten polissen, samen met de gerelateerde contracten, activa en verplichtingen, overgedragen van Aviva Insurance Limited naar Aviva Insurance Ireland DAC: 

 • alle polissen uitgegeven door Aviva Insurance Limited via ons filiaal in de Republiek Ierland (inclusief polissen waarvan uit de gegevens van Aviva Insurance Limited blijkt dat het verzekerde risico geheel of gedeeltelijk in het Verenigd Koninkrijk is gelegen);
 • bepaalde polissen uitgegeven door Aviva Insurance Limited via ons vroegere filiaal in Frankrijk;
 • bepaalde polissen uitgegeven door Aviva Insurance Limited via ons vroegere filiaal in België; en
 • bepaalde commerciële en particuliere polissen of delen van polissen uitgegeven door Aviva Insurance Limited waarvan uit de gegevens van Aviva Insurance Limited blijkt dat het verzekerde risico geheel of gedeeltelijk in andere EU-/EER-lidstaten dan het Verenigd Koninkrijk is gelegen.

 

Wat betekent de overdracht voor u?

Aviva Insurance Ireland DAC is nu de aanbieder van uw polis (of van de risico's in de EER indien uw polis zowel risico's in de EER als risico's in het VK of elders dekt). 

De overdracht zal geen invloed hebben op:

 • de manier waarop uw polis werkt;
 • de voorwaarden van uw polis;
 • enige betalingen die u doet of ontvangt volgens de voorwaarden van uw polis;
 • de manier waarop u met ons communiceert; of
 • het serviceniveau waar u recht op hebt.

U vindt meer informatie over de reden voor de overdracht van de activiteiten in het deel 'Vragen en antwoorden'.

 

Een proces dat werd ontwikkeld om uw belangen te beschermen

Om zeker te zijn dat de polishouders beschermd zijn en geen oneerlijk nadeel ondervinden, hebben wij een vaste procedure gevolgd. Deze omvatte het volgende:

 • de betrokken polishouders werden op de hoogte gebracht van de overdrachten;
 • de betrokken polishouders werden erop attent gemaakt dat zij bezwaar konden aantekenen tegen de overdracht en hun bezwaar rechtstreeks bij de rechtbank konden indienen als zij van mening waren dat zij nadelig zouden worden beïnvloed door de overdracht;
 • een uitvoerige controle door een Onafhankelijke Expert;
 • overleg met de toezichthouders van onze sector; en
 • goedkeuring door de rechtbank in Edinburgh. 

Ons voorstel werd op 22 januari 2019 goedgekeurd door de rechtbank. 

U vindt exemplaren van de verslagen van de Onafhankelijke Expert, de regelingsdocumenten en andere gerechtelijke documenten in onze Documentenbibliotheek.