Veranderingen in ons bedrijf

Veranderingen in ons bedrijf

Gelet op de onderhandelingen die het VK voert over de voorwaarden voor zijn uitstap uit de Europese Unie (EU), bestaat de mogelijkheid dat bedrijven die in het VK zijn gevestigd, zoals Aviva, het recht verliezen om actief te zijn in andere landen in de EU of de Europese Economische Ruimte (EER) op de manier waarop zij dat tot nu toe hebben gedaan.

Dat houdt in dat wij mogelijk niet langer in staat zouden zijn om polissen die worden aangeboden door onze Britse bedrijven maar worden uitgegeven door onze filialen in Europa of worden uitgeschreven aan polishouders buiten het VK op dezelfde wijze te beheren. Wij willen zekerheid bieden voor klanten die door deze veranderingen kunnen worden beïnvloed, en wij treffen dan ook voorbereidingen voor de verwachte veranderingen in de wetgeving die van toepassing is op Aviva als gevolg van de verwachte uitstap van het VK uit de EU. 

Verzekeringspolis

Als u een verzekeringspolis hebt die een risico dekt in de EU/EER, kunt u meer informatie verkrijgen in het Nederlands, Engels , Frans, Duits, Portugees, Spaans of Zweeds

Levensverzekerings- of pensioenpolis

Als u een levensverzekerings- of pensioenpolis hebt en u in een ander Europees land dan het Verenigd Koninkrijk woont,  kunt deze informatie ook bekijken in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, IJslands of Zweeds.