Försäkring

Verksamhetsöverlåtelse

Den 1 februari 2019 överförde vi följande typer av försäkringar, tillsammans med relaterade kontrakt, tillgångar och skulder från Aviva Insurance Limited till Aviva Insurance Ireland DAC: 

 • alla försäkringar utfärdade av Aviva Insurance Limited via vår filial i Irland (inklusive försäkringar där Aviva Insurance Limiteds register visar att den risk som försäkringen gäller helt eller delvis finns i Storbritannien),
 • vissa försäkringar utfärdade av Aviva Insurance Limited via vår före detta filial i Frankrike,
 • vissa försäkringar utfärdade av Aviva Insurance Limited via vår före detta filial i Belgien, samt
 • vissa kommersiella försäkringar och försäkringar för privatkunder eller delar av försäkringar utfärdade av Aviva Insurance Limited där Aviva Insurance Limiteds register visar att den risk som försäkringen gäller helt eller delvis finns i andra EU-/EEA-länder än Storbritannien.

Vad innebär överföringen för dig?

Aviva Insurance Ireland DAC står nu för din försäkring (eller för EES-risker där din försäkring täcker såväl EES-risker som risker i Storbritannien eller annorstädes). 

Överföringen kommer inte att påverka:

 • förvaltningen av din försäkring,
 • villkoren i din försäkring,
 • betalningar som du gör eller erhåller enligt villkoren i din försäkring,
 • hur du kontaktar oss
 • den vanliga service som du erhåller.

Du kan hitta mer information om bakgrunden till överföringen av verksamheten i frågor och svar

 

En process utformad för att hjälpa till att skydda dina intressen

Vi har följt en fastställd process för att säkerställa att försäkringstagare är skyddade och inte drabbas av orättvisa nackdelar. Detta har inbegripit:

 • att meddela berörda försäkringstagare om överföringarna
 • att upplysa berörda försäkringstagare om att de hade tillfälle att göra invändningar och framföra dessa direkt till domstolen om de ansåg sig bli negativt påverkade av överföringen
 • en detaljerad granskning utförd av en oberoende expert
 • att konsultera tillsynsmyndigheterna i vår bransch, samt
 • godkännande av domstolen i Edinburgh. 

Vårt förslag godkändes av domstolen den 22 januari 2019. 

I vårt dokumentbibliotek återfinner du kopior av den oberoende expertens rapporter, programdokumenten och övriga domstolsdokument.