Frågor och svar

Detta avsnitt besvarar frågor som du kan ha om våra förslag. Om du, efter att ha läst dessa, tror att du kommer att påverkas negativt av våra förslag eller har ytterligare frågor, kan du ställa en fråga till oss. Eller ringa oss på +44 (0)1603 606387 eller det nummer som visas i ditt brev. Telefonsamtal debiteras enligt lokal taxa för samtal inom Irland eller Storbritannien och enligt internationell taxa för samtal från utlandet.Avgifterna kan variera beroende på vilken nätoperatör du har. För att skydda dina och våra intressen kan telefonsamtal spelas in och/eller övervakas. Eller så kan du ringa oss på det nummer som visas i ditt brev.