Ändringar i vår verksamhet

Liv- eller personförsäkring

Ändringar i vår verksamhet

Vi föreslår en överföring av vissa försäkringar från Aviva Life & Pensions UK Limited till Friends First Life Assurance Company Designated Activity Company (dac) som är en del av koncernen Aviva Group och som har bildats i Republiken Irland.

Överföringsprocessen för den brittiska försäkringsbranschen styrs av del VII i finansmarknadslagen Financial Services and Markets Act 2000. I den anges att en domstol måste samtycka till överföringen. Om domstolen i London godkänner förslagen, kommer försäkringarna att överföras till Friends First Life Assurance Company dac, och vi förväntar oss att detta kommer att ske den 29 mars 2019.

Vi kommer även att namnändra Friends First Life Assurance Company dac till Aviva Life and Pensions Ireland dac på eller runt den 29 mars 2019 och även ändra dess registrerade adress för kontoret till One Park Palace, Hatch Street, Dublin 2, Irland.

Läs all information vi har skickat ut och som finns på denna webbplats så att du förstår vad vi gör och vad det innebär för dig och din försäkring.

Om du tror att du kommer att påverkas negativt av förslagen efter att ha läst detta eller om du har fler frågor kan du skicka din fråga till oss eller ringa oss på + 44 (0) 1722 415 580. Samtal debiteras till lokal samtalstaxa vid samtal inom Storbritannien och till internationella samtalstaxor vid samtal från utlandet. Avgifterna kan variera beroende på nätverksleverantör. För vårt gemensamma skydd kan vi spela in och/eller övervaka telefonsamtal.

Vi kan endast svara på frågor om den föreslagna överföringen på detta nummer. För frågor om vår policy, ring det ordinarie numret.

Vad vi överför

Vi föreslår att följande försäkringstyper överförs:

 • alla försäkringar som utfärdats av Aviva Life & Pensions UK Limiteds från dess filialer i Republiken Irland, Frankrike och Belgien och
 • vissa andra försäkringar som utfärdats av Aviva Life & Pensions UK Limited och som marknadsförts till försäkringstagare utanför Storbritannien.

Hur försäkringen inte kommer att förändras

Om domstolen godkänner förslagen, kommer Friends First Life Assurance Company dac (ska namnändras till Aviva Life & Pensions Ireland dac) att vara leverantör av din försäkring från den 29 mars 2019.

Utöver att ändra försäkringens leverantör kommer det inte att ske någon förändring av vad försäkringen omfattar till följd av överföringen.

I synnerhet kommer överföringen inte att påverka:

 • hur vi investerar de medel som din försäkring bygger på
 • betalningar som du gör eller erhåller enligt villkoren i din försäkring
 • hur du kontaktar oss
 • den ordinarie omfattningen av den tjänst du erhåller.

Överföringen kommer dock att innebära att din försäkring inte längre gäller för skydd under Financial Services Compensation Scheme. Det sätt som du kan klaga till ombudsmannen på kan också ändras. Mer information finns här.

En process som utformats för att hjälpa till att skydda dina intressen

För att se till att du är skyddad måste vi följa en föreskriven process innan överföringen kan genomföras. Detta omfattar:

 • att meddela dig (som försäkringstagare) om överföringen
 • att göra dig medveten om att du kan invända mot överföringen och lämna in synpunkter vid domstolsförhandlingen om du tror att du kommer att påverkas negativt av överföringen
 • en detaljerad granskning av en oberoende expert
 • rådfrågning av våra branschmyndigheter i Storbritannien och
 • godkännande av domstolen i London.

Mer information om överföringsprocessen och hur förslagen kan påverka dig

Läs den oberoende expertens rapport, verksamhetsöverlåtelsen och andra domstolsdokument

Vad har överföringarna för tidsram?

Den slutliga domstolsförhandlingen förväntas äga rum den 13 februari 2019 och hållas vid The Business and Property Court på Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1NL Storbritannien. Vi kommer att uppdatera denna webbplats om datumet ändras.

Om förslagen godkänns, räknar vi med att överföringen sker den 29 mars 2019.

Du har rätt att närvara vid domstolsförhandlingen och lämna in en invändning eller lämna in synpunkter personligen, eller via ett juridiskt ombud. Du kan också invända online eller skicka din invändan med post. Läs mer om hur du invänder.

Vi har frågor och svar som ger ytterligare information. Om du har fler frågor kan du skicka dem till oss eller ringa oss på nummer + 44 (0) 1722 415 580. Vi har öppet måndag till fredag kl. 09:00–17:00. Samtal debiteras till standardiserad samtalstaxa vid samtal inom Storbritannien och till internationella samtalstaxor vid samtal från andra platser. Avgifterna kan variera beroende på nätverksleverantör. För vårt gemensamma skydd kan vi spela in och/eller övervaka telefonsamtal. Vi kan endast svara på frågor om den föreslagna överföringen på detta nummer. För frågor om vår policy, ring det ordinarie numret.

Skicka din e-postadress till oss så kommer vi meddela dig om när information på webbplatsen är uppdaterad

Serverfel

Tack, din förfrågan har skickats

Aktivera JavaScript.