Ändringar i vår verksamhet

Liv- eller personförsäkring

Verksamhetsöverlåtelse

Den 29 mars 2019 överförde vi följande typer av försäkringar från Aviva Life & Pensions UK Limited till Aviva Life & Pensions Ireland dac: 

 • Alla försäkringar som utfärdats, och/eller all verksamhet som bedrivits av, Aviva Life & Pensions UK Limited genom dess filialer i Irland, Frankrike och Belgien samt
 • vissa andra försäkringar som utfärdats, och/eller annan verksamhet som bedrivits enligt en princip om fritt tillhandahållande av tjänster i Belgien, Frankrike, Tyskland, Island, Irland och Sverige.

Aviva Life & Pensions Ireland dac var tidigare känt som Friends First Life Assurance Company dac.

Vad innebär verksamhetsöverlåtelsen för dig?

Aviva Life & Pensions Ireland dac står nu för din försäkring.

Överlåtelsen kommer inte att påverka

 • hur vi investerar de medel som bär upp din försäkring
 • betalningar som du gör eller erhåller enligt villkoren i din försäkring
 • hur du kontaktar oss, eller
 • kvaliteten på den service som du erhåller.

Du hittar mer information om bakgrunden till verksamhetsöverlåtelsen i frågor och svar

 

En process utformad för att hjälpa till att skydda dina intressen

Vi har följt en fastställd process för att säkerställa att försäkringstagare är skyddade och inte drabbas av orättvisa nackdelar. Detta har inbegripit

 • att meddela berörda försäkringstagare om överlåtelserna
 • att upplysa berörda försäkringstagare om att de hade tillfälle att göra invändningar och framföra dessa direkt till domstolen om de ansåg sig bli negativt påverkade av överlåtelsen
 • en detaljerad granskning utförd av en oberoende expert
 • att konsultera tillsynsmyndigheterna i vår bransch i Storbritannien och finanstillsynsmydigheten i Irland och
 • godkännande av domstolen i London. 

Vårt förslag godkändes av domstolen den 20 februari 2019. 

I vårt dokumentbibliotek återfinner du kopior av den oberoende expertens rapporter, programdokumenten och övriga domstolsdokument.