Ändringar i vår verksamhet

Ändringar i vår verksamhet

I och med att Storbritannien förhandlar om sitt utträde ur Europeiska unionen (EU) kan företag som är baserade i Storbritannien, däribland Aviva, förlora rätten att bedriva affärsverksamhet i andra länder i EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) på samma sätt som nu.

Detta betyder att det är möjligt att vi inte kommer att kunna förvalta försäkringar som tillhandahållits från våra företag i Storbritannien men utställts av våra kontor i Europa eller marknadsförts till försäkringstagare utanför Storbritannien på samma sätt. Vi vill att kunder som kan beröras av detta ska kunna känna sig trygga, och vi förbereder därför för de förväntade lagändringar som berör Aviva till följd av Storbritanniens förväntade utträde ur EU. 

Försäkring

Läs mer här om du har en försäkring som täcker risker i EU/EES. Du kan se denna information på engelska, franska, nederländskaportugisiska, spanskasvenska eller tyska

Liv- eller personförsäkring

Om du har en liv- eller pensionsförsäkring och bor i ett annat europeiskt land än Storbritannien, du kan se denna information på engelska, franska, isländska, nederländska, svenska och tyska.