Frågor och svar

Detta avsnitt besvarar frågor du har om våra förslag. Om du har ytterligare frågor om den föreslagna överföringen eller tror att du kommer att påverkas negativt av våra förslag och vill invända efter att ha läst detta kan du kontakta oss. Det går även att ringa oss på + 44 (0) 1722 415 580. Samtal debiteras till standardiserad samtalstaxa vid samtal inom Storbritannien och till internationella samtalstaxor vid samtal från andra platser. Avgifterna kan variera beroende på nätverksleverantör. För vårt gemensamma skydd kan vi spela in och/eller övervaka telefonsamtal.